Аналіз відмінностей обліку сільського господарства (біологічних активів) за національними П(С)БО від обліку за МСФЗ (порівняння МСБО 41 та П(С)БО 30)