Аналіз відмінностей відображення забезпечень, непередбачених зобов’язань та непередбачених активів за МСБО 37 та П(С)БО 10 і 11