Відмінності у відображенні подій після дати балансу за МСБО 10 і П(С)БО 6