Відмінності у відображенні запасів за МСБО 2 та ПСБО 9