Відмінності в обліку фінансових інвестицій та фінансових інструментів