Відмінності в обліку об’єднання бізнесу за МСФЗ 3 та П(С)БО 19