Відмінності в обліку оренди за МСБО 17 і П(С)БО 14